Vtipálkovy servery:   Vtipy | Referáty | Vtipalek.cz | Zvesela.cz    
Vtipy na Vtipalek.cz
Máš FACEBOOK?

Každý den vtip
přímo na tvou zeď!

———>
Stačí kliknout
na To se mi líbí
———>

Vtipy
Alkohol
Blondýnky
Cestování
Černoši
Černý Humor
Děti
Doktoři
Homosexuálové
Hospody
Kameňáky
Křesťanské
Lordi
Manželské
Muži
Námořníci
Národy
Nemocnice
Obchody
Ostatní
Pepíček
Počítače
Policajti
Politici
Právníci
Rasy
Sex
Somálci
Suchary
Škola
Teroristi
Tchýně
Trosečníci
Vojáci
Ze života
Zloději
Zvířata
Ženy
Židé
Hádanky
Co je to
Víte...
Proč...
Žárovky
Rozdíly
Zbytek
Citáty
Děti
Knihy
Láska
Lidé
Manželství
Muži
Přátelství
Rozum
Umění
Ženy
Život
Zkuste
VTIPALEK.cz
Nastavit jako výchozí 
   hlavní stránka   

Pár hádanek


Zločinec byl odsouzen k trestu smrti. Smí vyslovit jeden výrok. Když bude
pravdivý, kat ho utopí, když bude nepravdivý, kat ho pověsí.

Jaký výrok by měl vyslovit, aby vyvázl?Na ostrově poctivců a padouchů

Na ostrově poctivců (vždy mluví pravdu) a padouchů (vždy lžou) byl spáchán
zločin a vzniklo podezření, že pachatelem jste vy. Dejme tomu, že jste
padouch (soud to neví) a že zločinem vinen nejste. Je známo, že zločinec je
padouch. Smíte pronést jediný výrok.

Co řeknete, abyste přesvědčil soud, že na zločinu nenesete vinu ?Porcie

V Shakespearově Benátském kupci vystupuje dívka Porcie a ta má tři skříňky -
zlatou, stříbrnou a olověnou. V jedné z nich je Porciina podobizna. Kdo se
uchází o její ruku, musí určit, ve které skříňce podobizna je. Pokud má
štěstí (nebo je tak chytrý) a uhodne, smí se s ní oženit. Na víku každé
skříňky je nápis, který má nápadníkovi při volbě pomoci.

Skříňky nesou nápisy:

zlatá skříňka - Podobizna je v této skříňce.

stříbrná skříňka - Podobizna není v této skříňce

olověná skříňka - Podobizna není ve zlaté skříňce.

Nápadníkovi Porcie prozradila, že z těch tří nápisů je nanejvýš jeden
pravdivý. Kterou skříňku měl nápadník vybrat, aby se stal Porciiným
manželem?


Královi vězni

Král má 3 vězně - X, Y a Z. Soudí je sám. Odvede je se zavázanýma očima na
pole, kde stojí v řadě od západu k východu 5 kůlů, 3 bílé a 2 černé (v
pořadí bílý - černý - bílý - černý - bílý, což ale vězni nevědí). Přiváže je
k nim, od západního okraje vedle sebe v pořadí Z, Y, X, tváří k západu a
sundá jim šátky z očí. Uhodne-li jediný z nich, u jakého kůlu je uvázán,
jsou všichni svobodní, neuhodne-li nikdo, budou 10 let ve vězení, řeknou-li
všichni špatnou barvu, budou zastřeleni. Pak se král zeptá vězně X, ví-li,
jakou barvu má jeho kůl ... Možné odpovědi jsou: bílou, černou, nevím. Vězni
znají počet černých a bílých kůlů.

Najdete řešení, které jim zachránilo život a svobodu?


Abeceda

Rozdělte abecedu do dvou řad a odůvodněte, podle jakého pravidla jste
abecedu do řad rozdělili. Musíte zachovat námi poskytnuté začátky řad.

1. řada: A, E, F, ...

2. řada: B, C, D, G, ...


Dvanáct koulí

Hádanka je zdánlivě jednoduchá, ale kdo nemáte nervy v pořádku, radši se jí
vyhněte.

Máte dvouramenné váhy. Na konci každého ramena je miska (to vás určitě
překvapilo). Dále máte 12 stejně vypadajících koulí. Koule jsou stejné jen
zdánlivě. Jedna z nich totiž má o něco jinou váhu. Neví se, zda menší nebo
větší. Vaším úkolem je na tři vážení zjistit, která to je a jestli je těžší
nebo lehčí. Hodně štěstí.


Řeka krokodýlů

Vlastně pro vás máme několik navazujících otázek:
a) Jak dostanete malou žirafu do ledničky ? (Nevíte-li, podívejte se do
řešení.)

b) Jak dostanete malého slona do ledničky ?

c) Lev král zvířat, svolal jednoho dne poradu všech zvířat z lesa. Jedno z
pozvaných zvířat ale nepřišlo. Kterépak to asi bylo ?

d) Procházíte lesem, kde se koná lvem svolaná porada. Dojdete k řece, ve
které žijí hladoví krokodýli, ale přes kterou nevede most. Jak se přes ni
dostanete (živí a celí, samozřejmě - pro šťoury: bez letadla, vrtulníku a
dalších pomůcek, které dokážete vymyslet)?


**********************************************************************


Řešení hádanekŘešení: Trest smrti

Řekl: Budu oběšen. Proč ?

Tímto výrokem dostal soudce i kata do problému bez řešení. Pokud by jeho
výrok byl pravdivý, musel by být utopen. Tím by se ovšem jeho výrok stal
nepravdivým a měl by být vlastně oběšen. Atd. atd. do nekonečna. Radši ho
nechají na živu.


Řešení: Na ostrově poctivců a padouchů

Řeknete: Jsem vinen. Proč ?

Ví se, že viníkem je padouch a padouši vždycky lžou. Pokud jste tedy
padouch, nejste vinen. Pokud byste náhodou byl poctivec, byl byste vinen,
protože poctivci nelžou, jenže se ví, že poctivec viníkem není. A jste z
toho venku.


Řešení: Porcie

Porciina podobizna je ve stříbrné skříňce. Proč ?

Nanejvýš jeden pravdivý výrok znamená, že pravdivý výrok je jeden nebo
žádný.

Pokud by byly všechny tři výroky nepravdivé, dostali bychom se do sporu
(podobizna zároveň ve zlaté a stříbrné skříňce), takže to není možné a jeden
výrok je tedy pravdivý.

Je-li pravdivý výrok na zlaté skříňce, máme tu opět ten samý spor.

Je-li pravdivý výrok na stříbrné skříňce, podobizna zároveň je i není ve
zlaté skříňce, což také asi nepůjde.

Je-li pravdivý výrok na olověné skříňce, je bez jakýchkoliv sporů podobizna
ve stříbrné skříňce. A máme to.

(Spoustu podobných Porcií skrývá kniha Raymonda Smullyana "Jak se jmenuje
tahle knížka".)Řešení: Královi vězni

Vězeň X řekne: Nevím. Vězni Y a Z tedy nemohou být oba u černých kůlů,
protože pak by X věděl, že jeho kůl musí být bílý. Pro Y a Z tedy přicházejí
v úvahu kombinace BČ, ČB a BB. Vězeň Y řekne: Nevím. Vězeň Z tedy nyní může
odpovědět, že jeho kůl je bílý, protože kdyby byl černý, věděl by Y, že jeho
kůl je bílý. Jsou zachráněni.

Pro ty, kteří budou předpokládat, že vězni na otázku, zda ví, jakou barvu má
jejich kůl, budou vědomě lhát, máme ještě jedno řešení. Vězni X a Y řeknou,
že jejich kůly jsou černé, ačkoliv nemají nejmenší tušení, jaké opravdu
jsou. Vědí ale oba, že kůl, u kterého je uvázán Z, je bílý, a snaží se tak
vězni Z poradit. Pak už Z řekne, že jeho kůl je bílý (černé jsou přece jen 2
kůly a to o svých kůlech tvrdili X i Y). Pokud si ovšem Z bude jistý, že X a
Y jsou při smyslech a uvažují popsaným způsobem. Což ale platí částečně i
pro první řešení.

Pokud vězni uvažovali jinak, čest jejich památce.


Řešení: Abeceda

Písmena abeced se dořad rozdělují podle toho, jestli jsou jen hranatá nebo
jestli v sobě skrývají i nějaký ten oblouček. Snadné, ne ? A napadlo vás to
? Nás většinou ne.

Takže, vyhneme-li se háčkům a čárkám, jsou posloupnosti písmen:

A, E, F, H, I, K, L, M, N, T, V, W, X, Y, Z

B, C, D, G, J, O, P, Q, R, S, U


Řešení: Dvanáct koulí

Tak tohle u nás vyřešil Boža. Původně ovšem všichni ostatní po dlouhých
pokusech a výpočtech prohlásili, že to prostě nejde (jenom Milan s Džůlií na
tom strávili snad půl Silvestra). A vidíte, šlo to. Přesvědčte se sami (je
to trochu dlouhé a složité vysvětlení, ale funguje to).

Koule rozdělte do tří čtveřic a dvě čtveřice zvažte.

a) Jsou-li stejné, je hledaná koule ve zbývající čtveřici a právě vážených 8
koulí má stejnou váhu. Vezmeme 3 koule z těch, o nichž víme, že mají stejnou
váhu, a 3 koule ze čtveřice, v níž se nachází hledaná koule, a dáme je na
misky vah.

- Je.li jejich váha stejná, je hledaná koule ta zbývající. Vezmeme 1 kouli z
těch, o nichž víme, že mají stejnou váhu, a srovnáme ji s nalezenou koulí.
Tím zjistíme, zda je nalezená odlišná koule lehčí nebo těžší.

- Je-li těžší trojice koulí se stejnou váhou, víme, že v druhé trojici je
hledaná koule a že je lehčí.

- Je-li těžší trojice koulí z poslední čtveřice, víme, že je v ní hledaná
koule a že je těžší.

- V obou případech, kdy jsou trojice různě těžké, vezmeme 2 koule z trojice,
kde se nachází hledaná koule, a vážením je srovnáme.

-- Jsou-li stejně těžké, hledaná koule je ta třetí (její váhu známe z
předchozího vážení).

-- Je-li jedna koule těžší, je hledaná koule jedna z těchto dvou a to ta
podle určené podmínky z předchozího vážení.

b) Je-li váha čtveřic koulí na miskách rozdílná, je hledaná koule některá z
vážených osmi a zbylé 4 koule mají stejnou váhu. Vezmeme 3 koule z první
misky a dáme je na druhou misku. Z té vezmeme 3 z původně vážených koulí a
dáme je stranou. Na první misku přidáme 3 koule ze skupiny koulí se stejnou
váhou.

- Jsou-li po výměně obě čtveřice na miskách stejně těžké, je patrné, že
hledaná koule byla mezi třema vyřazenými koulemi z druhé misky a je lehčí
nebo těžší v závislosti na tom, zda skupina na druhé misce byla lehčí nebo
těžší. Z nalezené čtveřice vezmeme 2 koule a zvážíme je.

-- Je-li jejich váha stejná, je hledanou koulí ta třetí.

-- Je-li jejich váha rozdílná, je hledaná koule jedna z nich a to ta, která
je lehčí nebo těžší podle určení z minulého vážení.

- Je-li i po výměně jedna čtveřice těžší než druhá, máme hledanou kouli
stále na váhách.

- Zůstane-li nadále těžší ta samá miska vah, je zřejmé, že hledaná koule je
buď ta jediná nevyměněná na první misce nebo ta jediná nevyměněná na druhé
misce. Vezmeme tedy jednu z nich a srovnáme ji vážením s některou z koulí, o
nichž víme, že jejich váha je stejná.

-- Je-li jejich váha stejná, je hledanou koulí ta zbývající a je těžší nebo
lehčí podle toho, zda miska, na níž ležela s dalšími koulemi, byla těžší
nebo lehčí.

-- Pokud se jejich váha liší, máme hledanou kouli na misce vah a zároveň
vidíme, zda je těžší nebo lehčí.

- Pokud se původně těžší miska stane po výměně koulí lehčí a naopak, je
hledaná koule mezi těmi, které jsme přesunuli z první misky na druhou, a
podle změny poměru vah misek zároveň vidíme, zda je lehčí nebo těžší (leží
teď na druhé misce a je tedy taková jako druhá miska). Vezmeme z této
trojice koulí dvě a vážením je srovnáme.

-- Jsou-li stejně těžké, hledanou koulí je ta třetí.

-- Jsou-li jejich váhy různé, je hledanou koulí ta, která splňuje podmínku
lehčí / těžší určenou při předchozím vážení.
Uff, byla to hrůza, co ?Řešení: Řeka krokodýlů

No, to je přece úplně jasný.

ad a) Otevřete dveře ledničky, strčíte žirafu dovnitř a zavřete dveře
ledničky.

ad b) Otevřete dveře ledničky, vyndáte žirafu, strčíte tam slona a zavřete
dveře ledničky.

ad c) Přece slon, ten je zavřený v ledničce.

ad d) Normálně řeku přebrodíte, protože krokodýlové jsou na poradě. Pokud si
vzpomínáte, lev pozval všechna zvířata, tedy i všechny krokodýly.
1 2 3 4 5 Hlasovalo: 207    Známka: 2.66


Seznam humorných textů
SMSky
Básničky
Bin Ládin
Blahopřání
Blondýnky
Dvousmysly
Inzeráty
Jména
Kájínek
Láska
Motta
Operátor
Ostatní
Sprosté
Srandičky
Urážecí
Texty
Humorné texty
Morbidní povídky
Různé povídky
Sci-fi povídky
Články
Vtipy - Kasina
Vtipy - Poker
Zkuste
Provozuje
LTweb s.r.o.
internetová řešení
Kontakt
 Copyright VTIPALEK.cz, všechna práva vyhrazena. Provozuje LTweb s.r.o.
Doporučujeme: Cestovní systém Dřevo Plzeň Emona Kroni Maledivy PixelEU Referáty Taxi Plzeň Vtipy Weby na míru Zvesela